Lattia pintana

Lattian rooli on tärkeä tilan luomisessa, mutta se on myös yksi rakennuksen keskeisistä rakenteista. Vaikka lattia on aina osa tilaa, on sillä myös poikkeuksetta oma funktionsa. Lattiapintojen pitää kestää kulutusta, sopia kokonaisuuteen ja olla helposti puhdistettavissa. Akustiikka asettaa pinnoitteelle myös omat vaatimuksensa. Käytettävän materiaalin valinta riippuu aina kohteen suunnittelijan asettamista vaatimuksista. Valinnassa tulisi käyttää ammattihenkilöiden apua, koska tällöin voidaan varmistaa oikean, pitkäikäisen ja ulkonäkönsä moitteettomana säilyttävän pinnoitteen valinta kohteeseen. Käytettävän materiaalin tärkein ominaisuus on sen ulkonäkö. Tämä ominaisuus korostuukin parhaiten suunnittelijoiden ammattitaidon kautta, oli sitten kyseessä julkinen tila tai pientalo.
 

Koko lattiarakennetta ajatellen on pinnoite vain yksi, mutta se kaikkein näkyvin osa. Pohjatöiden merkitys pinnoitteen pysyvyyden kannalta on merkittävä seikka. Asia korostuu varsinkin silloin, kun pohjustustöiden suorittaja on joku toinen kuin varsinaisen pinnoitteen asentava urakoitsija. Samoin alusrakenteiden hintaeroihin sekä lattian hoitokustannuksiin tulisi kiinnittää huomiota, koska lattia on kokonaisuus, jonka hinta mitataan vasta vuosien saatossa.

Ammattiliike on hintansa arvoinen

Ammattiliikettä kannattaa käyttää. Tämän tietää parhaiten tilaaja, joka on kamppaillut halvalla teettämänsä lattian kanssa. Koska kohteena on sekä asuintoimintojen että visuaalisen nautinnon kannalta pitkäikäinen pinnoite tulisi mahdollisten virheiden riski minimoida käyttämällä alan erikoisurakoitsijaa. Urakoitsijan kokemus eri typpisten materiaalien käyttäytymisestä erilaisissa kohteissa ja olosuhteissa on näin tilaajan käytettävissä.

Kun tilaajana on kuluttaja, madaltuu kynnys erikoisurakoitsijan käyttämiselle entisestään kotitaloustyön verovähennysoikeuden kautta. Kotitalousvähennyksen saa henkilö, joka maksaa asunnossaan tehdystä kunnossapidosta taikka perusparannuksesta palkkaa tai työkorvausta. Vähennyksen enimmäismäärä on kumpaakin puolisoa kohti 1150,- euroa vuodessa ja sitä saa 60 % korjaustyön arvonlisäverollisen työkorvauksen osalta.

Lattian- ja seinänpäällysteliitto - järjestäytynyttä yritystoimintaa

Alan erikoisliikkeiden järjestöllinen yhteistoiminta Lattian- ja seinänpäällysteliito ry:ssä on jatkunut yli 40 vuotta. Nykyisin liittoon kuuluvat kattavasti päällysteiden kiinnityksiä urakoivat liikkeet sekä alan materiaalintoimittajat. Liitto on Rakennusteollisuus RT ry:n jäsenyhdistys.
 
Liiton tavoitteena on tuottaa käyttäjille heidän tarpeitaan vastaavia helppohoitoisia ja kestäviä lattianpäällysteitä ja -tarpeita sekä niiden alustaksi tarvittavia rakenneratkaisuja. Tässä työssä liitto toimii alan edustajana viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin. Kehitys- ja tutkimustyössä liitto jäsenistöineen tekee yhteistyötä suomalaisen rakentamisen kehittämisestä vastaavien tahojen kanssa olosuhteisiimme parhaiten soveltuvien päällysteratkaisujen löytämiseksi. Liitto kehittää alan urakointi-, takuu- ja kauppaehtoja, sekä antaa suosituksia niiden noudattamisesta.

Työntekijäjärjestön kanssa liitto solmii alan valtakunnallisen työehtosopimuksen ja vastaa työnantajapuolelta työoloista ja työturvallisuudesta sekä niiden kehittämisestä. Liitto ja alan ammattikoulut ovat tiiviissä yhteistyössä koulutuksen kehittämiseksi.


Tulosta