VUODEN LATTIA 2017


Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry on valinnut Vuoden Lattiaksi Romanoff Lattiat Oy:n sekä Tekstiililattiat Kalevi Sääski Oy:n Eduskuntatalon lattianpäällystetyöt.


eduskunta


Kohteen tiedot

Rakennus/Kohde: Suomen Eduskuntatalo

Osoite: Mannerheimintie 30, 00100 Helsinki

Työn tilaaja: Suomen Eduskuntatalo

Arkkitehti: SAFA Peter Verhe, arkkitehtitoimisto Pekka Helin & Co

Pääurakoitsija: Lemminkäinen Rakennus Oy

Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry on vuodesta 2001 lähtien järjestänyt Vuoden Lattia -kilpailua. Kilpailun tarkoituksena on korostaa lattian merkitystä pintana, edistää laadukasta lattiaurakointia ja lisätä alan arvostusta.


Palaa otsikoihinAjankohtaista

2.2.2017

Lattioiden muovimattoemissioiden torjuminen -tutkimus käynnistyy


Lattiapinnoitteiden aiheuttamista sisäilmaongelmista ei olla kokonaan päästy eroon, vaikka kosteudenhallintaan on kiinnitetty rakentamisessa viime vuosina erityistä huomiota. Käytäntö on osoittanut, että väärät tuotevalinnat ja sopimattomat tuoteyhdistelmät saattavat aiheuttaa eri materiaalien reagoimisen kemiallisesti keskenään siten, että ne muodostavat terveydelle haitallisia yhdisteitä.

Muovipäällysteisissä lattioissa on ilmennyt kosteudenhallintatoimista huolimatta lattianpäällysteiden, kiinnitysliimojen ja tasoitteiden hajoamista betonin alkalisen kosteuden vaikutuksesta. Tästä johtuen on syntynyt laatuvirheitä, joiden korjauskustannukset ovat yleensä huomattavia, koska pintamateriaaleja, sekä osin myös alusrakenteita, on jouduttu vaihtamaan ja tilojen käyttäjät sijoittamaan väistötiloihin. 

Rakennusteollisuus on käynnistänyt vuoden 2017 alusta tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on lisätä tietoa materiaalien kosteusteknisistä (kuten vesihöyrynvastus) ja kemiallisista ominaisuuksista sekä estää tämän tyyppisten virheiden syntyminen. Hankkeessa selvitetään muovipäällysteisten lattioiden vaurioitumiseen vaikuttavia tekijöitä ja vaurioprosesseja sekä määritetään keskenään toimivia materiaaliyhdistelmiä. 

Tutkimuksesta vastaa Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Rakennustekniikan laboratorio. Laboratoriotutkimuksen vaurioitumisen mekaanisista ja fysikaaliskemiallisista analyyseistä toteuttaa TTY:n Materiaaliopin laboratorio. 

Hankkeen rahoittajia ovat Talonrakennusteollisuus ry, Betoniteollisuus ry, Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry sekä useita materiaalintoimittaja ja valmistajayrityksiä sekä urakointiyrityksiä. Hanke kestää noin vuoden.

Lisätietoja

  • Jukka Pekkanen
  • johtaja
  • jukka.pekkanen(@)
    rakennusteollisuus.fi

  • puh. 050 527 6966, 09 129 9253

Palaa otsikoihin
Tulosta