Lattian- ja Seinänpäällysteliitto


Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry on lattian- ja seinänpäällystämisessä käytettävien materiaalien valmistajien ja maahantuojien sekä näitä tuotteita asentavien yritysten toimialajärjestö. Lattian- ja seinänpäällysteliitto on Rakennusteollisuus RT ry:n ja sitä kautta Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitto.

Liiton tarkoituksena on parantaa alan toimintaedellytyksiä ja tuottaa suomalaiseen sisustamiseen käyttökelpoisia, kestäviä ja kauniita lattian- ja seinänpintoja.   Alan erikoisliikkeiden järjestöllinen yhteistoiminta liitossa on jatkunut 50 vuotta. Nykyisin liittoon kuuluvat kattavasti päällysteiden kiinnityksiä urakoivat liikkeet sekä alan materiaalintoimittajat.

Työntekijäjärjestön kanssa liitto solmii alan valtakunnallisen työehtosopimuksen ja vastaa työnantajapuolelta työoloista sekä niiden kehittämisestä. Lattian- ja seinänpäällysteliitto sekä alan ammattioppilaitokset ovat tiiviissä yhteistyössä koulutuksen kehittämiseksi.

Väri ja Pinta on Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry:n ja Pintaurakoitsijat  ry:n julkaisema ammattilehti. Lue uusin lehti: : http://issuu.com/mcipress/docs/varijapinta_0116